Ļščźąē Ģčķīįīšīķū ŠŌ īņ 17 ąāćóńņą 2002 ć. ¹ 315

"Ī ģåšąõ ļī īįåńļå÷åķčž ńīöčąėüķīé ēąłčłåķķīńņč āīåķķīńėóęąłčõ, ćšąęäąķńźīćī ļåšńīķąėą Āīīšóęåķķūõ Ńčė Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč, ļšīõīä’łčõ āīåķķóž ńėóęįó čėč šąįīņąžłčõ ķą źīńģīäšīģå "Įąéźīķóš" č ā ć. Ėåķčķńźå, č ÷ėåķīā čõ ńåģåé

(ń čēģåķåķč’ģč īņ 14 īźņ’įš’ 2003 ć.)

 

Ļščźąēīģ ĢĪ ŠŌ īņ 23 īźņ’įš’ 2007 ćīäą ¹ 438 ā äąķķūé ļščźąē āķåńåķū čēģåķåķč’.

 

Āī čńļīėķåķčå ļīńņąķīāėåķč’ Ļšąāčņåėüńņāą Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč īņ 1 īźņ’įš’ 1994 ć. N 1122 "Ī ģåšąõ ļī īįåńļå÷åķčž ńīöčąėüķīé ēąłčłåķķīńņč āīåķķīńėóęąłčõ, ćšąęäąķńźīćī ļåšńīķąėą Āīīšóęåķķūõ Ńčė Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč, ļšīõīä’łčõ āīåķķóž ńėóęįó čėč šąįīņąžłčõ ķą źīńģīäšīģå "Įąéźīķóš" č ā ć. Ėåķčķńźå, č ÷ėåķīā čõ ńåģåé" (Ńīįšąķčå ēąźīķīäąņåėüńņāą Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč, 1994, N 24, ńņ. 2642) ļščźąēūāąž:

1. Óņāåšäčņü ļščėąćąåģūé Ļåšå÷åķü āīčķńźčõ äīėęķīńņåé āīåķķīńėóęąłčõ (źšīģå ńīėäąņ, ńåšęąķņīā č ńņąšųčķ, ļšīõīä’łčõ āīåķķóž ńėóęįó ļī ļščēūāó) č äīėęķīńņåé ćšąęäąķńźīćī ļåšńīķąėą Āīīšóęåķķūõ Ńčė Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč, ļšīõīä’łčõ āīåķķóž ńėóęįó čėč šąįīņąžłčõ ķą źīńģīäšīģå "Įąéźīķóš" č ā ć. Ėåķčķńźå, ļī źīņīšūģ óńņąķąāėčāąåņń’ āūļėąņą åęåģåń’÷ķīé ķąäįąāźč ź īźėąäąģ ļī āīčķńźčģ äīėęķīńņ’ģ, äīėęķīńņķūģ īźėąäąģ (ņąščōķūģ ńņąāźąģ) ēą īįåńļå÷åķčå źīńģč÷åńźčõ ļšīćšąģģ (äąėåå čģåķóåņń’ - Ļåšå÷åķü).

2. Āūļėą÷čāąņü āīåķķīńėóęąłčģ (źšīģå ńīėäąņ, ńåšęąķņīā č ńņąšųčķ, ļšīõīä’łčõ āīåķķóž ńėóęįó ļī ļščēūāó), ļšīõīä’łčģ āīåķķóž ńėóęįó ā īšćąķąõ āīåķķīćī óļšąāėåķč’, āīčķńźčõ ÷ąńņ’õ č īšćąķčēąöč’õ Āīīšóęåķķūõ Ńčė Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč, ķąõīä’łčõń’ ķą źīńģīäšīģå "Įąéźīķóš" č ā ć. Ėåķčķńźå (äąėåå čģåķóžņń’ - āīåķķīńėóęąłčå):

ą) īźėąäū ļī āīčķńźčģ äīėęķīńņ’ģ č īźėąäū ļī āīčķńźčģ ēāąķč’ģ ā ļīėóņīšķīģ šąēģåšå;

į) åęåģåń’÷ķóž ķąäįąāźó ź īźėąäąģ ļī āīčķńźčģ äīėęķīńņ’ģ (įåē ó÷åņą óāåėč÷åķč’ čõ ā ļīėóņīšķīģ šąēģåšå) ēą āīåķķóž ńėóęįó ā šąéīķå żźīėīćč÷åńźīćī źščēčńą ā šąēģåšå 30 ļšīöåķņīā;

ā) åęåģåń’÷ķóž ķąäįąāźó ź īźėąäąģ ļī āīčķńźčģ äīėęķīńņ’ģ (įåē ó÷åņą óāåėč÷åķč’ čõ ā ļīėóņīšķīģ šąēģåšå) ēą īįåńļå÷åķčå źīńģč÷åńźčõ ļšīćšąģģ ā šąēģåšå 50 ļšīöåķņīā ā ńīīņāåņńņāčč ń Ļåšå÷ķåģ.

Āūļėąņó īźėąäīā ļī āīčķńźčģ äīėęķīńņ’ģ č īźėąäīā ļī āīčķńźčģ ēāąķč’ģ ā ļīėóņīšķīģ šąēģåšå č åęåģåń’÷ķīé ķąäįąāźč ēą ńėóęįó ā šąéīķå żźīėīćč÷åńźīćī źščēčńą ļšīčēāīäčņü ńī äķ’ ēą÷čńėåķč’ ā ńļčńźč ėč÷ķīćī ńīńņąāą āīčķńźīé ÷ąńņč č ļī äåķü čńźėž÷åķč’ čē ńļčńźīā ėč÷ķīćī ńīńņąāą āīčķńźīé ÷ąńņč āźėž÷čņåėüķī.

Āūļėąņó åęåģåń’÷ķīé ķąäįąāźč ēą īįåńļå÷åķčå źīńģč÷åńźčõ ļšīćšąģģ ļšīčēāīäčņü ńī äķ’, óźąēąķķīćī ā ļščźąēå źīģąķäčšą āīčķńźīé ÷ąńņč, ķī ķå šąķåå äķ’ āńņóļėåķč’ āīåķķīńėóęąłåćī ā čńļīėķåķčå āīčķńźīé äīėęķīńņč, č ļī äåķü īńāīįīęäåķč’ īņ åå čńļīėķåķč’ āźėž÷čņåėüķī.

Ļšīöåķņķą’ ķąäįąāźą ēą āūńėóćó ėåņ ļīäėåęčņ āūļėąņå īņ ļīāūųåķķūõ īźėąäīā äåķåęķīćī ńīäåšęąķč’ (ń ó÷åņīģ čõ óāåėč÷åķč’ ā ļīėóņīšķīģ šąēģåšå). Äšóćčå ļīāūųåķč’ īźėąäīā, ą ņąźęå äšóćčå ķąäįąāźč, ļīńīįč’, āīēķąćšąęäåķč’ č ńņšąõīāūå ńóģģū čń÷čńė’žņń’ īņ īźėąäīā äåķåęķīćī ńīäåšęąķč’ įåē ó÷åņą čõ óāåėč÷åķč’ ā ļīėóņīšķīģ šąēģåšå, åńėč čķīå ķå ļšåäóńģīņšåķī ēąźīķīäąņåėüńņāīģ Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč.

3. Āūļėą÷čāąņü ćšąęäąķńźīģó ļåšńīķąėó, šąįīņąžłåģó ā īšćąķąõ āīåķķīćī óļšąāėåķč’, āīčķńźčõ ÷ąńņ’õ č īšćąķčēąöč’õ Āīīšóęåķķūõ Ńčė Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč, ķąõīä’łčõń’ ķą źīńģīäšīģå "Įąéźīķóš" č ā ć. Ėåķčķńźå (äąėåå čģåķóåņń’ - ćšąęäąķńźčé ļåšńīķąė):

ą) äīėęķīńņķūå īźėąäū (ņąščōķūå ńņąāźč) ń ļīāūųåķčåģ ķą 50 ļšīöåķņīā;

į) åęåģåń’÷ķóž ķąäįąāźó ēą īįåńļå÷åķčå źīńģč÷åńźčõ ļšīćšąģģ ā šąēģåšå 50 ļšīöåķņīā ģåń’÷ķīćī äīėęķīńņķīćī īźėąäą (ņąščōķīé ńņąāźč) ā ńīīņāåņńņāčč ń Ļåšå÷ķåģ;

ā) åęåģåń’÷ķóž ķąäįąāźó ēą šąįīņó ā šąéīķå żźīėīćč÷åńźīćī źščēčńą ā šąēģåšå 30 ļšīöåķņīā ģåń’÷ķīćī äīėęķīńņķīćī īźėąäą (ņąščōķīé ńņąāźč).

4. Ēąń÷čņūāąņü āīåķķīńėóęąłčģ ń 1 ’ķāąš’ 1995 ć. āūńėóćó ėåņ äė’ ķąēķą÷åķč’ ļåķńčč čē šąń÷åņą īäčķ ģåń’ö āīåķķīé ńėóęįū ēą äāą ģåń’öą.

5. Ļšåäīńņąāė’ņü ćšąęäąķńźīģó ļåšńīķąėó åęåćīäķūé äīļīėķčņåėüķūé īļėą÷čāąåģūé īņļóńź ēą šąįīņó ā ēīķå żźīėīćč÷åńźīćī źščēčńą ļšīäīėęčņåėüķīńņüž ńåģü šąįī÷čõ äķåé.

6. Ļšåäīńņąāė’ņü ā óńņąķīāėåķķīģ ļīš’äźå äåņ’ģ āīåķķīńėóęąłčõ č ćšąęäąķńźīćī ļåšńīķąėą ā āīēšąńņå äī 16 ėåņ č čķāąėčäąģ ń äåņńņāą ķåēąāčńčģī īņ āīēšąńņą åęåćīäķūå įåńļėąņķūå ļóņåāźč (ļī ģåäčöčķńźčģ ļīźąēąķč’ģ) ā ńļåöčąėčēčšīāąķķūå ó÷šåęäåķč’ ėå÷åįķīćī, ńąķąņīšķīćī ņčļą čėč äšóćčå īēäīšīāčņåėüķūå ó÷šåęäåķč’ Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč. Āūļėą÷čāąņü źīģļåķńąöčž 50 ļšīöåķņīā ńņīčģīńņč ļšīäóźņīā ļčņąķč’, ļīėó÷ąåģūõ ā ńļåöčąėčēčšīāąķķūõ ļšåäļšč’ņč’õ č ó÷šåęäåķč’õ ķą äåņåé, ķąõīä’łčõń’ ķą äčńļąķńåšķīģ ó÷åņå.

7. Ķą÷ąėüķčźó Ņūėą Āīīšóęåķķūõ Ńčė Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč - ēąģåńņčņåėž Ģčķčńņšą īįīšīķū Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč, źīģąķäóžłåģó Źīńģč÷åńźčģč āīéńźąģč īšćąķčēīāąņü:

ņīšćīāī-įūņīāīå īįńėóęčāąķčå āīåķķīńėóęąłčõ č ćšąęäąķńźīćī ļåšńīķąėą, ÷ėåķīā čõ ńåģåé, ą ņąźęå ėčö, źīģąķäčšīāąķķūõ äė’ āūļīėķåķč’ ńļåöčąėüķūõ šąįīņ ā āīčķńźčå ÷ąńņč, ķąõīä’łčåń’ ķą źīńģīäšīģå "Įąéźīķóš", ļšåäļšč’ņč’ģč åäčķīé ńčńņåģū āīåķķīé ņīšćīāėč;

öåėåāūå ļīńņąāźč ģåäčźąģåķņīā č ģåäčöčķńźīćī īįīšóäīāąķč’ ā āīåķķī-ėå÷åįķūå ó÷šåęäåķč’ źīńģīäšīģą "Įąéźīķóš" ļī óńņąķīāėåķķūģ ķīšģąģ.

8. Źīģąķäóžłåģó Źīńģč÷åńźčģč āīéńźąģč:

īńółåńņāė’ņü ā ļšåäåėąõ āūäåėåķķūõ ėčģčņīā źąļčņąėüķūõ āėīęåķčé ńņšīčņåėüńņāī č ļščīįšåņåķčå ęčėü’ ķą ņåšščņīščč Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč äė’ āīåķķīńėóęąłčõ, ļšīńėóęčāųčõ äåń’ņü č įīėåå źąėåķäąšķūõ ėåņ, ēą ņšč ćīäą äī čõ óāīėüķåķč’ ļī äīńņčęåķčč ļšåäåėüķīćī āīēšąńņą ļšåįūāąķč’ ķą āīåķķīé ńėóęįå ā ńīīņāåņńņāčč ń ķīšģąģč, óńņąķīāėåķķūģč ēąźīķīäąņåėüńņāīģ Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč;

īįåńļå÷čņü ļščīščņåņķīå ļšåäīńņąāėåķčå ļóņåāīź ā ėå÷åįķī-īēäīšīāčņåėüķūå ó÷šåęäåķč’ äė’ āīåķķīńėóęąłčõ, ćšąęäąķńźīćī ļåšńīķąėą č ÷ėåķīā čõ ńåģåé.

9. Źīķņšīėü ēą āūļīėķåķčåģ ķąńņī’łåćī ļščźąēą āīēėīęčņü ķą źīģąķäóžłåćī Źīńģč÷åńźčģč āīéńźąģč.

Ģčķčńņš īįīšīķū

Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč Ń.Čāąķīā

Ēąšåćčńņščšīāąķī ā Ģčķžńņå ŠŌ 4 ńåķņ’įš’ 2002 ć.

Šåćčńņšąöčīķķūé N 3771

Ļščėīęåķčå

 

 

Ļåšå÷åķü

āīčķńźčõ äīėęķīńņåé āīåķķīńėóęąłčõ (źšīģå ńīėäąņ, ńåšęąķņīā č ńņąšųčķ, ļšīõīä’łčõ āīåķķóž ńėóęįó ļī ļščēūāó) č äīėęķīńņåé ćšąęäąķńźīćī ļåšńīķąėą Āīīšóęåķķūõ Ńčė Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč, ļšīõīä’łčõ āīåķķóž ńėóęįó čėč šąįīņąžłčõ ķą źīńģīäšīģå "Įąéźīķóš" č ā ć. Ėåķčķńźå, ļī źīņīšūģ óńņąķąāėčāąåņń’ āūļėąņą åęåģåń’÷ķīé ķąäįąāźč ź īźėąäąģ ļī āīčķńźčģ äīėęķīńņ’ģ, äīėęķīńņķūģ īźėąäąģ (ņąščōķūģ ńņąāźąģ) ēą īįåńļå÷åķčå źīńģč÷åńźčõ ļšīćšąģģ

 

I. Āīčķńźčå äīėęķīńņč, ļīäėåęąłčå ēąģåłåķčž āīåķķīńėóęąłčģč (źšīģå ńīėäąņ, ńåšęąķņīā č ńņąšųčķ, ļšīõīä’łčõ āīåķķóž ńėóęįó ļī ļščēūāó)

Āūļėąņą åęåģåń’÷ķīé ķąäįąāźč ā šąēģåšå 50 ļšīöåķņīā ź īźėąäąģ ļī āīčķńźčģ äīėęķīńņ’ģ ēą īįåńļå÷åķčå źīńģč÷åńźčõ ļšīćšąģģ óńņąķąāėčāąåņń’ āīåķķīńėóęąłčģ, ļšīõīä’łčģ āīåķķóž ńėóęįó ķą āīčķńźčõ äīėęķīńņ’õ ā ńėåäóžłčõ īšćąķąõ āīåķķīćī óļšąāėåķč’, āīčķńźčõ ÷ąńņ’õ č īšćąķčēąöč’õ Āīīšóęåķķūõ Ńčė Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč:

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Āīčķńźčå äīėęķīńņč | Īšćąķū āīåķķīćī óļšąāėåķč’, |

| ļ/ļ | | āīčķńźčå ÷ąńņč č īšćąķčēąöčč |

|—————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————|

| 1 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 11284 |

| 2 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 44275 |

| 3 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 26360 |

| 4 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 25921 |

| 5 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 93764 |

| 6 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 73784 |

| 7 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 89751 |

| 8 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 68526 |

| 9 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 13951 |

| 10 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 55427 |

| 11 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 96626 |

| 12 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 74828 |

| 13 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 62010 |

| 14 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 08814 |

| 15 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 07379 |

| 16 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 83269 |

| 17 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 43009 |

| 18 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 25813 |

| 19 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 14315 |

| 20 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 14400 |

| 21 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 25653 |

| 22 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 25667 |

| 23 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 96637 |

| 24 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 25718 |

| 25 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 77006 |

| 26 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 02009 |

| 27 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 14199 |

| 28 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 68815 |

| 29 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 57303 |

| 30 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 40202 |

| 31 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 44108 |

| 32 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 30084 |

| 33 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 13710 |

| 34 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 34135 |

| 35 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč, ą ņąźęå | Āīéńźīāą’ ÷ąńņü 85908 |

| | āīčķńźčå äīėęķīńņč ā | |

| | ļīäšąēäåėåķč’õ, ļīä÷čķåķķūõ | |

| | źīģąķäčšó āīéńźīāīé ÷ąńņč 85908 | |

| 36 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | 928 āīåķķą’ źīģåķäąņóšą |

| 37 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | 1361 āīåķķą’ źīģąķäą |

| | | ļšīņčāīļīęąšķīé ēąłčņū č |

| | | ńļąńąņåėüķūõ šąįīņ |

| 38 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | 434 āīåķķą’ źīģąķäą |

| | | ļšīņčāīļīęąšķīé ēąłčņū č |

| | | ńļąńąņåėüķūõ šąįīņ |

| 39 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | 796 óēåė źīģļėåźńķīćī |

| | | ņåõķč÷åńźīćī źīķņšīė’ |

| 40 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | 285 šåģīķņķą’ ģąńņåšńźą’ |

| | | ńšåäńņā ńā’ēč |

| 41 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | 425 ļąņīėīćīąķąņīģč÷åńźą’ |

| | | ėąįīšąņīšč’ |

| 42 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | 327 ńóäåįķī-ģåäčöčķńźą’ |

| | | ėąįīšąņīšč’ |

| 43 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | 481 āīåķķą’ źīģåķäąņóšą |

| 44 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | 235 āīåķķą’ ąāņīģīįčėüķą’ |

| | | čķńļåźöč’ |

| 45 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | 138 Äīģ īōčöåšīā |

| 46 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Ōčėčąė 1382 āīåķķīćī |

| | | ļšåäńņąāčņåėüńņāą |

| 47 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Āīåķķūé źīģčńńąščąņ |

| | | (ć. Ėåķčķńź) |

| 48 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | 48 ļīńņ īįåńļå÷åķč’ ēąłčņū |

| | | čķōīšģąöčč |

| 49 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Ōčėčąė 3319 āīåķķīćī |

| | | ļšåäńņąāčņåėüńņāą |

| 50 | Āńå āīčķńźčå äīėęķīńņč | Čńļūņąņåėüķūé |

| | | ó÷åįķī-ņšåķčšīāī÷ķūé źīģļėåźń |

| | | (ļšåäńņąšņīāīé ļīäćīņīāźč |

| | | źīńģīķąāņīā, ć.Įąéźīķóš) |

| | | Šīńńčéńźīćī ćīńóäąšńņāåķķīćī |

| | | ķąó÷ķī-čńńėåäīāąņåėüńźīćī |

| | | čńļūņąņåėüķīćī öåķņšą |

| | | ļīäćīņīāźč źīńģīķąāņīā |

| | | čģ.Ž.Ą.Ćąćąščķą |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

II. Äīėęķīńņč, ēąģåłąåģūå ćšąęäąķńźčģ ļåšńīķąėīģ ā īšćąķąõ āīåķķīćī óļšąāėåķč’, āīčķńźčõ ÷ąńņ’õ č īšćąķčēąöč’õ, ļīčģåķīāąķķūõ ā šąēäåėå I ķąńņī’łåćī Ļåšå÷ķ’

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N ļ/ļ| Ķąčģåķīāąķč’ äīėęķīńņåé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1 |Ąāčąöčīķķūé ģåõąķčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 2 |Ąāčąöčīķķūé ņåõķčź: ļī ļėąķåšó č äāčćąņåė’ģ, ļščįīšąģ č|

| |żėåźņšīīįīšóäīāąķčž, šąäčīīįīšóäīāąķčž |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3 |Ąćåķņ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 4 |Ąäģčķčńņšąņīš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 5 |Ąźźīģļąķčąņīš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 6 |Ąźźóģóė’ņīšłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 7 |Ąźóųåšźą |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 8 |Ąļļąšąņ÷čź įåėüåāūõ óńņąķīāīź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 9 |Ąļļąšąņ÷čź õčģč÷åńźīé ÷čńņźč |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 10 |Ąšņčńņ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 11 |Įąėåņģåéńņåš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 12 |Įčįėčīćšąō |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 13 |Įčįėčīņåźąšü |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 14 |Įóõćąėņåš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 15 |Įóõćąėņåš-šåāčēīš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 16 |Āīäčņåėü ąāņīģīįčė’ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 17 |Āīäčņåėü ļīćšóē÷čźą |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 18 |Āīńļčņąņåėü |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 19 |Āšą÷ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 20 |Ćąēīńāąšłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 21 |Ćąėüāąķčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 22 |Ćąšäåšīįłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 23 |Ćėąāķūé įóõćąėņåš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 24 |Ćėąäčėüłčź įåėü’ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 25 |Ćīšķč÷ķą’ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 26 |Ćšóē÷čź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 27 |Äāīšķčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 28 |Äåęóšķūé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 29 |Äåėīļšīčēāīäčņåėü |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 30 |Äåōåźņīāłčź äåņąėåé č čēäåėčé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 31 |Äčšåźņīš (ēąāåäóžłčé) ćīńņčķčöū (źåģļčķćą, ļąķńčīķąņą) |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 32 |Äčšåźņīš źīģļėåźńą (īēäīšīāčņåėüķīćī, ńļīšņčāķīćī, ņóščńņńźīćī) |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 33 |Äčńļåņ÷åš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 34 |Äīźóģåķņīāåä |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 35 |Ęåńņ’ķłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 36 |Ēąāåäóžłčé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 37 |Čēćīņīāčņåėü ļčłåāūõ ļīėóōąįščźąņīā |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 38 |Ēóįīšåē÷čź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 39 |Ēóįīųėčōīāłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 40 |Čķęåķåš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 41 |Čķńļåźņīš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 42 |Čķńļåźņīš-šåāčēīš (āźėž÷ą’ ńņąšųåćī) |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 43 |Čķńņšóźņīš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 44 |Źąģåķłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 45 |Źąńńčš (āźėž÷ą’ ńņąšųåćī) |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 46 |Źąńńčš įčėåņķūé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 47 |Źąńņåė’ķųą |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 48 |Źčķīģåõąķčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 49 |Źėąäīāłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 50 |Źīģåķäąķņ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 51 |Źīģļėåźņīāąėüłčź įåėü’ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 52 |Źīķņšīėåš įčėåņīā ķą ōčēźóėüņóšķī-ńļīšņčāķūõ ńīīšóęåķč’õ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 53 |Źīķņšīėåš źą÷åńņāą īįšąįīņźč īäåęäū č įåėü’ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 54 |Źīķņšīėåš ķą źīķņšīėüķī-ļšīļóńźķīģ ļóķźņå |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 55 |Źīķņšīėåš ļėåķźč, šąńņāīšīā č ōčėüģīāūõ ģąņåščąėīā |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 56 |Źīķņšīėåš-ļščåģłčź (āīåķķīćī ļšåäńņąāčņåėüńņāą) |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 57 |Źīšģčėčöą |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 58 |Źīńņžģåš (ēąķ’ņūé ā ó÷šåęäåķč’õ źėóįķīćī ņčļą č ķąšīäķūõ|

| |ńąģīäå’ņåėüķūõ źīėėåźņčāąõ) |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 59 |Źšīāåėüłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 60 |Źóõīķķūé šąįī÷čé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 61 |Ėąįīšąķņ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 62 |Ėąįīšąķņ õčģč÷åńźīćī ąķąėčēą |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 63 |Ėčņåéłčź ģåņąėėīā č ńļėąāīā |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 64 |Ėčōņåš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 65 |Ģąė’š |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 66 |Ģąńņåš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 67 |Ģąņåģąņčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 68 |Ģąųčķčńņ (źī÷åćąš) źīņåėüķīé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 69 |Ģąųčķčńņ ąāņīźīģļšåńńīšą |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 70 |Ģąųčķčńņ äīšīęķī-ņšąķńļīšņķūõ ģąųčķ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 71 |Ģąųčķčńņ źīģļšåńńīšķūõ óńņąķīāīź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 72 |Ģąųčķčńņ źšąķą (źšąķīāłčź) |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 73 |Ģąųčķčńņ ķąńīńķūõ óńņąķīāīź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 74 |Ģąųčķčńņ ļī ńņčšźå č šåģīķņó ńļåöīäåęäū |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 75 |Ģąųčķčńņ ńźšåļåšą (ńźšåļåščńņ) |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 76 |Ģąųčķčńņ ńöåķū |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 77 |Ģąųčķčńņ õīėīäčėüķūõ óńņąķīāīź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 78 |Ģąųčķčńņ żźńźąāąņīšą |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 79 |Ģąųčķčńņźą |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 80 |Ģåäčöčķńźą’ ńåńņšą |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 81 |Ģåäčöčķńźčé šåćčńņšąņīš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 82 |Ģåäčöčķńźčé ńņąņčńņčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 83 |Ģåäķčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 84 |Ģėąäųą’ ģåäčöčķńźą’ ńåńņšą ļī óõīäó ēą įīėüķūģč |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 85 |Ģīéłčź ļīńóäū |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 86 |Ģīķņąęķčź ōčėüģīźīļčé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 87 |Ģīķņåš ļóņč |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 88 |Ģīķņčšīāłčź ńöåķū |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 89 |Ģīņīščńņ (ģąųčķčńņ) |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 90 |Ķąįīšłčź āšó÷ķóž |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 91 |Ķąįīšłčź ķą ģąųčķąõ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 92 |Ķąėąä÷čź ķą ļå÷ąņķūõ ģąųčķąõ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 93 |Ķą÷ąėüķčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 94 |Ķąó÷ķūé ńīņšóäķčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 95 |Ķ’ķ’ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 96 |Īįīéłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 97 |Īįóāłčź ļī šåģīķņó ńļåöīįóāč |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 98 |Īļåšąņīš źīļčšīāąėüķūõ č ģķīęčņåėüķūõ ģąųčķ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 99 |Īļåšąņīš źīņåėüķīé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 100 |Īļåšąņīš ķąįīšķī-ļå÷ąņąžłčõ ģąųčķ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 101 |Īļåšąņīš ńā’ēč |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 102 |Īļåšąņīš ńņčšąėüķūõ ģąųčķ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 103 |Īļåšąņīš żėåźņšīķķī-āū÷čńėčņåėüķūõ č āū÷čńėčņåėüķūõ ģąųčķ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 104 |Īņęčģłčź įåėü’ ķą öåķņščōóćąõ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 105 |Īōčöčąķņ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 106 |Ļåźąšü |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 107 |Ļåšåāīä÷čź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 108 |Ļåšåļėåņ÷čź äīźóģåķņīā |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 109 |Ļėīņķčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 110 |Ļīāąš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 111 |Ļīäćīņīāčņåėü įåėü’ äė’ ćėąęåķč’ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 112 |Ļīäńīįķūé šąįī÷čé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 113 |Ļīęąšķūé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 114 |Ļīšņķīé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 115 |Ļščåģīńäąņ÷čź ćšóēą č įąćąęą |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 116 |Ļščåģłčź ēąźąēīā |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 117 |Ļšīāčēīš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 118 |Ļšīćšąģģčńņ (čķęåķåš-ļšīćšąģģčńņ) |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 119 |Ļńčõīėīć |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 120 |Šąįī÷čé ļėīäīīāīłķīćī õšąķčėčłą |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 121 |Šąįī÷čé ļī įėąćīóńņšīéńņāó ķąńåėåķķūõ ļóķźņīā |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 122 |Šąįī÷čé ļī źīģļėåźńķīģó īįńėóęčāąķčž č šåģīķņó ēäąķčé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 123 |Šąįī÷čé ļī īįńėóęčāąķčž ā įąķå |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 124 |Šąįī÷čé ļī ńņčšźå č šåģīķņó ńļåöīäåęäū |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 125 |Šąäčīģåõąķčź ļī šåģīķņó šąäčīżėåźņšīķķīćī īįīšóäīāąķč’ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 126 |Šąäčīīļåšąņīš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 127 |Šåķņćåķīėąįīšąķņ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 128 |Šóźīāīäčņåėü |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 129 |Ńąäīāķčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 130 |Ńąķčņąš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 131 |Ńąķčņąš āåņåščķąšķūé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 132 |Ńąķčņąšźą (ģīéłčöą) |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 133 |Ńåńņšą-õīē’éźą |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 134 |Ńėåńąšü ąāąščéķī-āīńńņąķīāčņåėüķūõ šąįīņ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 135 |Ńėåńąšü ģåõąķīńįīšī÷ķūõ šąįīņ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 136 |Ńėåńąšü ļī źīķņšīėüķī-čēģåščņåėüķūģ ļščįīšąģ č ąāņīģąņčźå |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 137 |Ńėåńąšü ļī īįńėóęčāąķčž ņåļėīāūõ ńåņåé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 138 |Ńėåńąšü ļī šåģīķņó ąāņīģīįčėåé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 139 |Ńėåńąšü ļī šåģīķņó āīīšóęåķč’ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 140 |Ńėåńąšü ļī šåģīķņó č īįńėóęčāąķčž ńčńņåģ āåķņčė’öčč č|

| |źīķäčöčīķčšīāąķč’ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 141 |Ńėåńąšü ļī ńįīšźå ģåņąėėīźīķńņšóźöčé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 142 |Ńėåńąšü ļī żźńļėóąņąöčč č šåģīķņó ćąēīāīćī īįīšóäīāąķč’ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 143 |Ńėåńąšü-čķńņšóģåķņąėüłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 144 |Ńėåńąšü-šåģīķņķčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 145 |Ńėåńąšü-ńąķņåõķčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 146 |Ńėåńąšü-żėåźņščź ļī šåģīķņó żėåźņšīīįīšóäīāąķč’ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 147 |Ńėåńąšü-żėåźņšīģīķņąęķčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 148 |Ńģąē÷čź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 149 |Ńīšņčšīāłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 150 |Ńļåöčąėčńņ (āīåķķīćī ļšåäńņąāčņåėüńņāą) |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 151 |Ńļåöčąėčńņ ļī źąäšąģ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 152 |Ńņåźīėüłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 153 |Ńņīė’š |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 154 |Ńņīšīę (āąõņåš) |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 155 |Ńņšīćąėüłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 156 |Ńņšīļąėüłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 157 |Ń÷åņīāīä |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 158 |Ņąįåėüłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 159 |Ņąźńčšīāłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 160 |Ņåėåćšąōčńņ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 161 |Ņåėåōīķčńņ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 162 |Ņåšģčńņ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 163 |Ņåõķčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 164 |Ņīźąšü |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 165 |Óįīšłčź ļšīčēāīäńņāåķķūõ č ńėóęåįķūõ ļīģåłåķčé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 166 |Óįīšłčź ņåšščņīščé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 167 |Óźėąä÷čź čēäåėčé |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 168 |Óźėąä÷čź-óļąźīāłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 169 |Ōąšģąöåāņ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 170 |Ōąńīāłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 171 |Ōåėüäųåš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 172 |Ōåėüäųåš-ėąįīšąķņ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 173 |Ōšåēåšīāłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 174 |Õóäīęķčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 175 |×åšņåęķčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 176 |Ųāå’ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 177 |Ųėčōīāłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 178 |Ųņóźąņóš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 179 |Żźīķīģčńņ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 180 |Żźńļåäčņīš |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 181 |Żėåźņšīćąēīńāąšłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 182 |Żėåźņšīģåõąķčź (āźėž÷ą’ ńņąšųåćī) |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 183 |Żėåźņšīģåõąķčź ļī čńļūņąķčž č šåģīķņó żėåźņšīīįīšóäīāąķč’ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 184 |Żėåźņšīģåõąķčź ļī ėčōņąģ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 185 |Żėåźņšīģåõąķčź ļī šåģīķņó č īįńėóęčāąķčž ģåäčöčķńźīćī|

| |īįīšóäīāąķč’ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 186 |Żėåźņšīģåõąķčź ļī šåģīķņó č īįńėóęčāąķčž ń÷åņķī-āū÷čńėčņåėüķūõ|

| |ģąųčķ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 187 |Żėåźņšīģīķņåš ėčķåéķūõ ńīīšóęåķčé ņåėåōīķķīé ńā’ēč šąäčīōčźąöčč |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 188 |Żėåźņšīģīķņåš ļī šåģīķņó č īįńėóęčāąķčž żėåźņšīīįīšóäīāąķč’ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 189 |Żėåźņšīģīķņåš ńā’ēč |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 190 |Żėåźņšīģīķņåš ńņąķöčīķķīćī īįīšóäīāąķč’ ņåėåōīķķīé ńā’ēč |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 191 |Żėåźņšīģīķņåš ńņąķöčīķķīćī šąäčīīįīšóäīāąķč’ |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 192 |Żėåźņšīģīķņåš-šåėåéłčź |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 193 |Żėåźņšīķčź (čķęåķåš-żėåźņšīķčź) |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 194 |Żėåźņšīńāąšłčź šó÷ķīé ńāąšźč |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 195 |Żķåšćåņčź (āźėž÷ą’ ńņąšųåćī) |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 196 |Žščńźīķńóėüņ |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ļščģå÷ąķčå. Åęåģåń’÷ķą’ ķąäįąāźą ēą īįåńļå÷åķčå źīńģč÷åńźčõ ļšīćšąģģ ā šąēģåšå 50 ļšīöåķņīā ź äīėęķīńņķūģ īźėąäąģ (ņąščōķūģ ńņąāźąģ) āūļėą÷čāąåņń’ ņąźęå ēąģåńņčņåė’ģ č ļīģīłķčźąģ šóźīāīäčņåėåé ńņšóźņóšķūõ ļīäšąēäåėåķčé č ćšąęäąķńźīģó ļåšńīķąėó, ēąģåłąžłåģó ā óńņąķīāėåķķīģ ļīš’äźå äīėęķīńņč āīåķķīńėóęąłčõ".


Āåšķóņüń’